Termeni si conditii de utilizare

SC Baron SRL nu garanteazã disponibilitatea în stoc a produselor afiºate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parþial sau integral o anumitã comandã în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentã a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentanã din stoc, epuizarea ediþiei, etc). Dacã plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii platiþi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediatã a sumelor încasate deja de SC Baron SRL, dar nu ºi alte despãgubiri.Valoarea maximã a obligaþiilor societaþii SC Baron SRL faþã de orice client în cazul nelivrãrii sau al livrãrii necorespunzãtoare a produselor cumpãrate este valoarea sumelor încasate de SC Baron SRL de la respectivul client. Dupã expedierea produselor, societãþii SC Baron SRL nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, însã produsele pot fi înlocuite dacã reclamaþia este întemeiatã.SC Baron SRL nu rãspunde de eventualele defecþiuni/deficienþe ale produselor cumpãrate prin comanda pe site, întreaga responsabilitate a acestor defecþiuni, precum ºi repararea lor, cãzând în sarcina importatorului/producatorului/furnizorului ºi service-ului autorizat de acesta. Produsele, atunci când este cazul, vor fi însoþite de certificatul de garanþie original emis pentru produs.SC Baron SRL ºi furnizorii sãi nu îºi asumã responsabilitatea pentru greºelile de tipãrire sau afiºare pe site în ceea ce priveºte preþurile sau alte date/detalii legate de produse, direct sau indirect.În cazul în care preþurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afiºate greºit, inclusiv din cauza faptului cã au fost introduse greºit în baza de date, SC Baron SRLL îºi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs ºi de a anunþa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparutã, dacã livrarea nu s-a efectuat încã. POLITICA DE PREÞURI. TRANSPORTUL PRODUSELORPreþurile produselor sunt cele afiºate pentru fiecare produs în parte.Societatea SC Baron SRL va putea desfaºura orice campanie promoþionalã referitor la produsele afiºate pe site, promoþii ale cãror condiþii vor fi stabilite în întregime de cãtre SC Baron SRL. DISPOZIÞII FINALEDacã oricare dintre clauzele de mai sus va fi gãsitã nulã sau nevalidã, indiferent de cauzã, aceastã clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odatã cu cumpãrarea ºi lansarea comenzii, clientul acceptã fãrã obiecþiuni condiþiile ºi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaºi cu un contract valabil încheiat. 

Va asteptam pe noul nostru magazin online de piese Opel din Ploiesti.